Andrzej Piechocki

o mnie

jestem entuzjastą zwinności, ciągłej poprawy i doskonalenia.
Mam doświadczenie w prowadzeniu projektów ostatnio w zakupach i łańcuchu dostaw.

Moja misja

usprawniam procesy, aby ludzie mogli robić wspaniałe rzeczy

Moje wartości

ZAUFANIE, ODWAGA, OTWARTOŚĆ, SZACUNEK, ZAANGAŻOWANIE

Hobby

to coś co sprawia przyjemność - dla mnie to życie, kontakt z innymi ludźmi, agile'owo-scrum'owe działanie, kiedy widzę postęp, zwiększenie produktywności i ulepszenie.

Organizuję coroczne spływy kajakowe w okolicy Żnina . Dzięki temu jest okazja na spotkanie w gronie rodzinnym.

Genealogia - poznaję korzenie swojej rodziny, historię i kolejnych członków rodziny.

Hoduję storczyki - jest ładnie w domu ale i prace ogrodowe sprawiają mi dużą przyjemność - szczególnie jak mogę posadzić co roku kilkadziesiąt nowych drzew.

Ja jako Scrum Master

 • Biorę na siebie odpowiedzialność za nauczanie Scrum’a i zapewnienie, że zespoły mogą pracować zgodnie z jego zasadami, wartościami i praktykami.
 • Potrafię wytłumaczyć czemu służą poszczególne elementy Scrum, zasady, wartości i praktyki.
 • Pracuję w zespole Scrum, ale również z organizacją i dlatego umiem zakomunikować osobom na zewnątrz zespołu, które z ich interakcji są pomocne, a które nie.
 • Potrafię skutecznie przekonać o wartości jaka płynie z iteracyjno-inkrementalnego tworzenia produktu.
 • Umiem przekonująco argumentować potrzebę mierzenia się i ciągłego usprawniania.
 • Cenię sobie efekty, a nie obłożenie pracą i potrafię wskazać wartość jaka płynie z takiego podejścia.
 • Posługuję się miarami, danymi, konkretnymi faktami, kiedy dzielę się swoimi obserwacjami i rekomendacjami.
 • Wykazuję się dyplomacją i taktem komunikując się z innymi.
 • Mam odwagę dzielić się swoimi obserwacjami, nawet jeśli mogą wydawać się kontrowersyjne lub chwilowo „pod prąd”.
 • Mam odwagę do działania a w swoich aktywnościach kieruję się tymi samymi zasadami, które uczę zespoły Scrumowe.
 • Potrafię dawać feedback oraz aktywnie proszę o niego względem swoich działań.
 • Dbam o to, aby zespoły dostarczały prawdziwą, mierzalną wartość przy każdej iteracji.

test StrengthsFinder zwany testem Gallupa

Od czasu jak poznałem test StrengthsFinder zwany testem Gallupa stałem się jego entuzjastą.
Rozwijam moje talenty używając ich jasnej strony. Obserwuję działanie
każdego talentu w czterech domenach i wzajemne oddziaływanie z innymi. Jestem świadomy swoich ograniczeń, dlatego maksymalizuję działanie talentów we wszystkich domenach.
Jaki jestem pokazuje infografika:

Aktywator:

Osoby, których talentem jest Aktywator, realizują pomysły, zmieniając
myśli w czyny. Często są niecierpliwi.


Bliskość:

Osoby, które można określić jako mających talent Bliskość, lubią bliskie relacje z innymi. Odnajdują satysfakcję w ciężkiej pracy z przyjaciółmi, aby osiągnąć cel.

Empatia (Empathy):

Osoby, których talentem jest Empatia, wyczuwają uczucia innych poprzez
wyobrażanie sobie siebie w skórze innych i w ich sytuacjach.

Strateg (Strategic®):

Osoby, które określane są mianem Strategów, tworzą alternatywne ścieżki
postępowania. W zetknięciu z każdą sytuacją mogą szybko rozpoznać odpowiednie wzory i problemy.

Elastyczność (Adaptability):

Osoby, których talentem jest Elastyczność, są osobami silnie zakorzenionymi
w teraźniejszości, które na bieżąco radzą sobie z problemami i odkrywają
przyszłość dzień za dniem. Potrafię odnaleźć się w każdej sytuacji i dlatego
tak bardzo lubię zmianę. Gdy następuje zmiana o 360 stopni ja już mam gotowy plan działania 🙂

Wiara w siebie (Self-Assurance®):

Osoby, których talentem jest Wiara w siebie, mają pewność, że mogą
zarządzać swoim życiem. Mają wewnętrzny kompas, który daje im pewność co do tego, że ich decyzje są właściwe.

Maksymalista (Maximizer®):

Osoby, które mają talent Maksymalista, skupiają się na mocnych stronach, w
ten sposób stymulując rozwój osobisty i doskonałość grupy. Szukają możliwości transformacji czegoś silnego w coś doskonałego. Dążę do osiągnięcia jak najwyższej jakości, ale bez przesady.

Pryncypialność (Belief):

Osoby, których talentem jest Pryncypialność, mają określony zestaw
podstawowych wartości, które się nie zmieniają. Z tych wartości wyłania się ich życiowy cel. Zawsze dotrzymuję słowa, ta cecha jest niekiedy kłopotliwa dla mnie ale cóż…, dzięki temu można zawsze na mnie liczyć.
opis talentów za Dominik Juszczyk

Our gallery

kontakt:

telefon: + 48 606 344 387 

e-mail: a.piechocki(at)gmail.com

 

LI: www.linkedin.com/in/andrzej-piechocki/

W przygotowaniu: 

 • Relacja z występu na meetupie SCRUM WARSAW
 • galeria 
 • propozycja kursów i szkoleń
 • polecane książki

ostatnia zmiana: 31-07-2021